نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رفتار با کودکان خجالتی
فرزندان ما ممکن است به دلایل مختلفی، تبدیل به کودکان خجالتی و گوشه گیر یا حتی مضطرب شوند.
کد: ۲۱۴۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰


این صحنه حتما برایتان آشناست کودکی که در احوالپرسی‌های معمول روزانه با دیگران، پشت والدینش پنهان می‌شود و در جواب احوالپرسی آن‌ها ساکت می‌ایستد.
کد: ۲۰۸۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


کودک خجالتی صرف‌نظر از اینکه مشکل یادگیری هم داشته باشد یا خیر، در مقایسه با کودکان برونگرا برای پیدا کردن دوستان جدید کار سخت‌تری دارد.
کد: ۲۰۵۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴


روح و روان کودکان مانند جسم آن‌ها مهم و گاهی نیاز به درمان دارد.
کد: ۶۸۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹