نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رفتار با کودک لجباز
وقتی کودک لجباز دارین که حرف‌ حرف خودش است، روی یک خواسته شدیدا پافشاری می‌کند، و به‌ قول معروف گوش شنوا ندارد، شما چه کار می‌کنید؟
کد: ۲۱۵۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


مشاهده گریه کردن و قشقرق به راه انداختن یک کودک موجب آشفتگی و ناراحتی هیجانی است.
کد: ۲۱۳۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


معمولا والدین در برخورد با کودک لجباز خود شکست می‌خورند چرا که کودکان لجباز به هیچ صراطی مستقیم نیستند و والدین را کلافه می‌کنند.
کد: ۲۰۶۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


برخورد با لجبازی کودک می‌تواند یک بازی دو سر باخت باشد یا به محلی برای تربیت کودک تبدیل شود.
کد: ۲۰۲۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵


دختر چهار ساله من بسیار لجباز است.
کد: ۲۰۰۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۹


پسرم در مواقع بازی با حالت عصبی بدی چنگ می گیره یا گاز می گیره، با او چه برخوردی کنم؟
کد: ۱۰۸۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


من پسری 1 ساله دارم ک خیلی این اواخر لجباز شده و همش میخواد بغلم باشه وخیلی گریه می کنه پیش هیچکس هم نمی مونه.
کد: ۷۳۷۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲


کوچکتر که بود انواع غذاها را میخورد اما مدت 1 ماه است که فقط شیر مادر، حریره بادام و سرلاک آنهم تنها در صورت خواب بودن و با شیشه شیر میخورد
کد: ۷۳۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


گاهی اوقات با لجبازی با من و مادرش در صدد تامین خواسته هایش برمی آید که مارا کلافه می کند.
کد: ۷۲۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


چه کار کنیم تا کودکان لجباز و لوس نشوند زیرا من یک فرزند پسر دارد که 4 ساله است؟
کد: ۷۲۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹


این سنین در کودک به دوره مقاومت گرایی مشهور است و آنان در این سن لجبازتر شده و مایل به اعمال نظرات خود دارند.
کد: ۷۲۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


تاکید میکنم برای اینکه حرمت کلامتان حفظ شود از بکن ونکن های بیهوده دست برادرید و با وضع قوانین مشخص و تعریف شده و سیستم پداش و تنبیه به کمک خود کودک این مسئله را کنترل نمایید.
کد: ۷۱۸۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


واقعا نگران باشید، زیرا یک کودک 5 ساله قرار نیست، آنقدر سرکش باشد که نشود، کنترلش کرد.
کد: ۶۹۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۸