نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ناسازگاری گروه خونی
اگر والدین بچه دو گروه خونی متفاوت داشته باشند، گروه خون بچه می‌تواند با خون مادر متفاوت باشد.
کد: ۱۴۶۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶


فاکتورRh نوعی پروتئین است که در سطح گلبول قرمز بیشتر افراد وجود دارد.
کد: ۱۴۱۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


اکثر مردم دارای آرهاش مثبت هستند، بدین معنی که ناقل عامل آرهاش در گلبول های قرمز خون خود می باشند.
کد: ۱۳۷۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲


اگر مادر دارای گروه‌ خون‌ Rh منفی و پدر Rh مثبت‌ باشد، جنین‌ ممکن‌ است‌ گروه‌ خونی Rh مثبت‌ داشته‌ باشد.
کد: ۱۰۴۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱


زردی علل زیادی دارد ولی 4 علت اصلی برای بروز آن وجود دارد. یکی از علل مهم کم کاری آنزیمی در کبد است که می‌تواند همراه با پرخونی نوزاد باشد.
کد: ۹۹۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰


اگر به دلیل بالا بودن عیار این پادتن ها در مادر آمنیوسنتز لازم شود این اقدام از هفته ۲۸ بارداری باید شروع شود.
کد: ۹۳۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳


آیا با این شرایط برای جنین مشکلی پیش خواهد آمد؟ آیا باید آمپول را تزریق کنم؟
کد: ۸۶۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰


اگر مرد دارای گروه خونی منفی باشد و زن مثبت و یا شبیه به مرد چه ؟ آیا مشکلی برای ازدواج و فرزنددار شدن ندارند؟
کد: ۷۸۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳


علت زردی بچه از چیست؟
کد: ۷۳۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸


با سلام من RH منفی و همسرم RH مثبت است. آیا این قضیه میتواند منجر به سقط جنین شود؟
کد: ۷۰۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳