نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رفتار با کودکان لجباز
مشاهده گریه کردن و قشقرق به راه انداختن یک کودک موجب آشفتگی و ناراحتی هیجانی است.
کد: ۲۱۳۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


لجبازی با مخالفت کردن در کودکان یک پدیده رفتاری است که طی آن کودک از پذیرفتن و قبول کردن نظر و خواست والدین یا بزرگ تر خود سر باز می زند.
کد: ۲۱۰۲۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


یکی از مهم ترین مهارت هایی که والدین باید با آن آشنایی داشته باشند مهارت کنترل لجبازی در کودکان است.
کد: ۲۰۳۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


دخترم 19 ماهه است و هر چیزی باب میلش نباشد توی سر خودش میزند.
کد: ۲۰۲۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶


کودکی دارم 4 ساله. ولی بسیار لجباز و خودرای شده همه نوع رفتاری با او از جمله تشویق و یا تهدید و یا بی اعتنایی کرده ام و سعی کرده ام با احترام و مهربانی با او برخورد کنم اما از صبح که بیدار می شود تمام مدت شروع به بهانه جویی کرده.
کد: ۷۳۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


چه کار کنیم تا کودکان لجباز و لوس نشوند زیرا من یک فرزند پسر دارد که 4 ساله است؟
کد: ۷۲۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹


این سنین در کودک به دوره مقاومت گرایی مشهور است و آنان در این سن لجبازتر شده و مایل به اعمال نظرات خود دارند.
کد: ۷۲۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


تاکید میکنم برای اینکه حرمت کلامتان حفظ شود از بکن ونکن های بیهوده دست برادرید و با وضع قوانین مشخص و تعریف شده و سیستم پداش و تنبیه به کمک خود کودک این مسئله را کنترل نمایید.
کد: ۷۱۸۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


زیرا سن کودک شما برای بازی های کامپیوتری بسیار کم است.
کد: ۷۱۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


رزند ما یک پسر یک سال و هفت ماه است که مدتی است بسیار لجباز شده و شیطنت می کند که حتی بر بروی اعصاب ما نیز تاثیر گذاشته است.
کد: ۷۱۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲