نی نی بان

برچسب ها
برچسب: وضعیت جنین بریچ
بهترین حالت برای زایمان هم برای مادر و هم برای جنین وضعیت یا پرزنتاسیونی است که ابتدا سر جنین از بدن مادر خارج شود.
کد: ۲۱۲۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


برای چرخاندن جنین از حالتی که باسن جنین پایین و سر او بالا قرار گرفته (وضعیت بریچ) روش‌هایی طبیعی وجود دارد.
کد: ۲۱۲۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲


نمیخوام سزارینی بشم توروخدا کمکم کنید چیکار کنم وضعیتش سفالیک بشه؟
کد: ۹۴۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۷


چند درصد احتمال چرخش جنین تا هفته آخر وجود داره؟
کد: ۷۲۸۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰


درسونوی آخری که انجام دادم وضعیت جنین بریچ است. امکان دارد به خاطرجفت این وضعیت ایجاد شده باشد؟
کد: ۷۱۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰