نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ناله کردن نوزاد
پسرم تو خواب خیلی ناله میکنه که بردمش دکتر گفتن بخاطر کولیک نوزادی هست. علت گریه نکردنش چیه؟
کد: ۱۵۷۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴


نوزادم شب ها موقع خواب غرغر می کند. بیدار هم نمی شود. مشکلی هست؟
کد: ۱۱۰۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸


چرا نوزادم در خواب ناله می کند؟
کد: ۱۰۹۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸


موقع شیر خوردن ناله می کنه و بیشتر وقتا تف می کنه.
کد: ۱۰۲۳۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۶


چند شبی می شود پسرم درخواب ناله می کند.
کد: ۱۰۱۴۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۸


نوزاد من در خواب ناله می کند، علتش چیست؟
کد: ۱۰۰۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


نوزاد ۱۸ روزه ای دارم که در گاهی اوقات در خواب ناله میکند دلیلش چیست؟ و خیلی هنگام شیر خوردن زور می زند.
کد: ۹۷۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹


من نوزادم یک ماهشه. وقتی می خوابه اکثر مواقع توی خواب ناله می کنه و خودشو می کشه.
کد: ۸۱۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


از کجا بفهمم که کدام صدای نوزاد من ناله است؟
کد: ۷۲۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲