نی نی بان

برچسب ها
برچسب: انجام آزمایش هورمونی
روز اول یک لکه و روز دوم فقط دو سه تا لکه کوچیک قرمز رنگ بود (تقریبا هم رنگ خون قاعدگی) که نمیدونم لکه بینی هست یا نه.
کد: ۲۱۸۹۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


من کیست دارم و هر ماه دو بار پریود میشم.
کد: ۲۱۲۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


من خونریزی دارم و آزمایش و سونوگرافی هم انجام دادم.
کد: ۲۰۷۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


روز سوم پریود آزمایش دادم و مقدار لنفوسیتم بالا بود.
کد: ۲۰۲۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


توی سونوگرافی گفتند pco هستم! مشکل من چیست؟ این لکه بینی خطرناک است چون پیش پزشک نرفتم.
کد: ۷۳۱۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۵