نی نی بان

برچسب ها
برچسب: فولیکول مناسب
آیا امکان داره فولیکول 11 آزاد شده باشد؟ اگر آزاد شده آیا احتمال بارداری با این فولیکول هست؟
کد: ۸۹۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰


پریودم منظمه و هر ماه فولیکول بالغ دارم.
کد: ۸۹۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹


ماه پیش لتروزول و hcg مصرف کردم و نتیجه نگرفتم.
کد: ۸۸۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹


آیا شانس حامله شدن با 3 فولیکول بادیامتر11و 13و 14 وجود دارد؟
کد: ۸۸۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰


با این اندازه حامله می شوم؟ یا نابالغ اند؟
کد: ۸۸۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰


عدد فولیکول dominant در تخمدان چپ ویک عدد درتخمدان راست همگی باقطر تقریبی ۱۸mm دیده می شود.
کد: ۸۸۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


پریودهام منظم بود، ولی از وقتی که اقدام به بارداری کردم، پریودم به تعویق افتاده.
کد: ۸۷۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


ماه پیش روز چهارم سیکلم سونو واژینال دادم که فولیکول 13.5 بود.
کد: ۸۷۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰


آیا متفورمین به بزرگتر شدن فولیکولام کمک می کند؟
کد: ۸۶۸۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


روز ۱۳ پریود سونو دادم فولیکول غالب نداشتم و بزرگترین فولیکول ۹ میلی بوده پربود بعد iui دارم. ب
کد: ۸۵۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷


اقدام به بارداری کردم ولی هنوز نشده و دوره پریودم هر ماه زیادتر میشه.
کد: ۸۵۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵


یک سال اقدام به بارداری داشتم و زیر نظر پزشکم.
کد: ۸۵۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


دکتر برای من قرص لتروزول تجویز کرد و گفت هفت روز قاعدگی قرص را مصرف کنم و روز دهم برم سونو.
کد: ۸۴۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


روز ششم سیکلم طبق سونو واژینال دو فولیکول به اندازه ۶داشتم که روز نهم سه تا دیده شد.
کد: ۸۴۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


فقط یک فولیکول غالب اونم با قطر 17داشتم. یعنی فولیکولم کوچیک نیست؟
کد: ۸۴۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰


آیا باردار می شوم و چه کار کنم فولیکولم بزرگتر بشه؟
کد: ۸۴۰۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


لوله رحمی سمت راستم به خاطر حاملگی خارج از رحم در بارداری اول بسته شده است.
کد: ۸۳۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷


قصد بارداری دارم. روز 8 پریود سونو دادم و بزرگترین فولیکول 8 بود.
کد: ۸۳۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷


چیزی که در سونوگرافی مشخص می کنند، سایز آندومتر و فولیکول ها است.
کد: ۸۳۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱


چه زمانی منتظر آزاد شدن تخمک باشم؟
کد: ۸۳۲۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰