نی نی بان

برچسب ها
برچسب: فاصله بین بارداری ها
بارداری از جمله مسائلی است که باید در آن نکات زیاد و مهمی را در نظر گرفت.
کد: ۲۰۸۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸


بیش از 75 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی با فاصله 3 تا 5 سال بین دو بارداری موافق بودند.
کد: ۹۷۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰