نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی
من عمل انتقال جنین داشتم و نمیدانم چه مواد غذایی مصرف کنم.
کد: ۲۱۷۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


من برای بارداری اقدام کردم و بعد از یک ماه پریود شدم.
کد: ۲۱۷۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


من رابطه داشتم و قرص لونژیل مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


من برای آزاد شدن تخمک آمپول تزریق کردم.
کد: ۲۱۷۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


همسرم بعد از رابطه قرص لونژیل مصرف کرده است.
کد: ۲۱۷۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


من رابطه داشتم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


برای زود باردار شدن چه کاری باید انجام بدهم؟
کد: ۲۱۷۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


من تنبلی تخمدان دارم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من قرص لونژیل مصرف کردم و یک ماه است که پریود نشدم.
کد: ۲۱۷۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من قرص اورژانسی مصرف کردم و دو بار پریود شدم.
کد: ۲۱۷۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من قرص اورژانسی مصرف کردم و خونریزی دارم.
کد: ۲۱۷۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من قرص اورژانسی مصرف کردم آیا خطر بارداری وجود دارد؟
کد: ۲۱۷۴۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من قرص لونژیل مصرف کردم و پریودم تاخیر دارد.
کد: ۲۱۷۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من روزهای آخر پریود رابطه محافظت نشده داشتم.
کد: ۲۱۷۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من بعد از زایمان 2 ماه پریود نشدم.
کد: ۲۱۷۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


من سونوگرافی انجام دادم و ساک بارداری بدون جنین دیده شده است.
کد: ۲۱۷۳۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


من در هفته ششم بارداری هستم و حالت تهوعم کم است.
کد: ۲۱۷۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


من در هفته 33 بارداری هستم و شکمم سفت شده است.
کد: ۲۱۷۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


من قصد بارداری دارم و تیروئیدم کم کار است.
کد: ۲۱۷۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


نامزدم بعد از رابطه قرص لونژیل مصرف کرده است.
کد: ۲۱۷۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰