نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ناسازگاری rh خون
اگر والدین بچه دو گروه خونی متفاوت داشته باشند، گروه خون بچه می‌تواند با خون مادر متفاوت باشد.
کد: ۱۴۶۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶


اکثر مردم دارای آرهاش مثبت هستند، بدین معنی که ناقل عامل آرهاش در گلبول های قرمز خون خود می باشند.
کد: ۱۳۷۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲


اگر کودک RH مثبت داشته باشد خون مادر احتمالاً در مقابل، پادتن تشکیل می دهد.
کد: ۱۱۸۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲


اگر مادر دارای گروه‌ خون‌ Rh منفی و پدر Rh مثبت‌ باشد، جنین‌ ممکن‌ است‌ گروه‌ خونی Rh مثبت‌ داشته‌ باشد.
کد: ۱۰۴۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱


ناسازگاری Rh (بیماری rh در نوزادان) معمولاً مشکلی در بارداری اول به حساب نمی‌آید، زیرا در بارداری اول خون جنین معمولاً نمی‌تواند به سیستم گردش خون مادر وارد شود.
کد: ۹۵۷۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱


این تست برای مادران دارای گروه خونی منفی که همسرشان دارای گروه خونی مثبت است انجام می شود.
کد: ۹۳۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۷


اگر به دلیل بالا بودن عیار این پادتن ها در مادر آمنیوسنتز لازم شود این اقدام از هفته ۲۸ بارداری باید شروع شود.
کد: ۹۳۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳


بارداری یک زمان خاص و ویژه در زندگی انسانها محسوب می شود، اما اگر با اتفاقات بد همراه باشد ...
کد: ۸۵۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳


من RH منفی و همسرم RH مثبت است. آیا این قضیه میتواند منجر به سقط جنین شود؟
کد: ۸۵۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


اگر مرد دارای گروه خونی منفی باشد و زن مثبت و یا شبیه به مرد چه ؟ آیا مشکلی برای ازدواج و فرزنددار شدن ندارند؟
کد: ۷۸۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳