نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نظم برای کودکان
 با وجودی که انضباط شخصی یکی از شش مهارت مهم زندگی است که باید به کودکان آموخته شود، اما اغلب نادیده گرفته می‌‌شود.
کد: ۲۲۶۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


اثربخشی انضباط را بر اساس نیازهای کودک خود افزایش دهید. آیا تا بحال دیده‌اید که دو کودک از یک خانواده ممکن است چقدر متفاوت باشند؟
کد: ۲۲۴۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


بسیاری از کارها برای کودکان سخت و دشوار به نظر می‌رسد، اما در این مواقع نباید تظاهر به ساده بودن آن کرد بلکه بهتر است با ایجاد انگیزه در آنها به رویارویی با سختی کار پرداخت.
کد: ۷۷۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۵