نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ترشحات رنگی در بارداری
26 سال دارم و 38 و 2 روزم است. ترشحات سبز رنگ دارم ولی خارش و سوزش ندارم.
کد: ۸۲۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲