نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بالش برای نوزاد
آیا نگرانی نسبت به SIDS (سندروم مرگ ناگهانی نوزاد) مانع قرار دادن بالش یا پتو در تخت خواب نوزادتان می شود؟
کد: ۲۱۱۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


بالش برای کودک در سال های اول زندگی نیاز نیست. احتمالاً فکر می‌کنید کودک شما با پتو و بالش بهتر می‌خوابد.
کد: ۲۱۰۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴


نشستن یکی از رفتارهای کودک است که می‌تواند پدر و مادر را به وجد آورد، اما برخی از نوزادان دیرتر می‌توانند به طور مستقل بنشینند.
کد: ۲۰۸۴۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


آیا استفاده از بالش زیر سر نوزاد هنگام خواب ضرر دارد؟
کد: ۸۴۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷