نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کشت ادرار نوزاد
لطفا جواب آزمایش را تفسیر کنید.
کد: ۲۰۳۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲


پسر7 ماه من از بدو تولد تا به حالا اکثر مواقع تب می گیره.
کد: ۸۴۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸