نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سیکل ماهانه
برای من هر دو ماه یک تخمک آزاد می شود؟
کد: ۹۱۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵


این ماه قاعدگی را ده روز عقب انداختم و بعدشم که پریود شدم، ترکیب سیاه و سفید غلیظ و خیلی کم بود. چرا؟
کد: ۹۱۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴


پریودمم منظمه و آزمایشات پیش از بارداری را هم دادم خوب بود.
کد: ۹۱۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


سه ماهه که زایمان کردم اما پریود نشدم و مطمئن هستم که جلوگیری مطمئنی داشتم پس چرا پریود نشدم؟
کد: ۹۱۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲


من کی باید اقدام برای بارداری کنم؟
کد: ۹۱۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


نزدیکی بدون محافظت داشتم. هر از گاهی یه حالت تهوع خفیف و درد زیرشکم و کمر دارم. آیا من باردارم؟
کد: ۹۱۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


چند روز از پریودم گذشته، احتمال بارداری هست؟
کد: ۹۱۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


من 15 و17 و25 نزدیکی داشتم آیا در این روز ها احتمال بارداری وجود داره؟
کد: ۹۱۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


این ماه پریودم 8 روزه تمام شد و تا روز 11 دو بار نزدیکی داشتیم.
کد: ۹۱۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


زمان آمیزش چه وقت باشه و اقدامات لازم تا زمان قبل از بارداری چیست؟
کد: ۹۰۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


سیکل پریودم معمولا 25 روزه است. چه روزایى نزدیکى داشته باشم؟ ی
کد: ۹۰۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


آیا می توان برای کشف علت نازایی به جای روز نهم سیکل، روز یازدهم سیکل عکس رنگی از رحم گرفت؟
کد: ۹۰۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


دکتر از روز 16 بهم قرص دوفاستون داد و از همون وسط سیکلم سینه هام حساس شدن
کد: ۹۰۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


ده روز تا موعد پریود مانده الان بتا مشخص می شود؟
کد: ۹۰۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


اگر روز 9 سیکلم نزدیکی داشته باشم ممکن است باردار بشم؟
کد: ۹۰۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰


یک روز از موعد پریود گذشته ولی خیلی زیرشکم وکمرم درد می کنه. آیا احتمال بارداری هست؟
کد: ۹۰۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


برای بارداری از روز چندم پریود اقدام کنم؟
کد: ۹۰۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸


تنبلی تخمدان دارم و این ماه قرص لتروزول خوردم و سونو دادم.
کد: ۹۰۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


دو ماهه اقدام به بارداری کردم و الان ماه دوم هستم.
کد: ۹۰۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷


آیا حاملگی در روزهای تخمک گذاری صد درصد هست؟
کد: ۹۰۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶