نی نی بان

برچسب ها
برچسب: وظیفه جفت در رحم
جفت که اندامی پر خون است به دیواره رحم متصل است و از طرف دیگر توسط بندناف با جنین در ارتباط است.
کد: ۱۲۰۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰


از لحظه‌ای که باروری انجام می‌گیرد یعنی اسپرم مرد با تخمک زن تماس پیدا می‌کند و باهم یکی می‌شوند، موجود تازه‌ای بوجود می‌آید و زندگی انسانی آغاز می‌گردد.
کد: ۸۶۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰