نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رشد اندام های جنین
اگر سونوگرافی نرفته‌ ای در طی این یکی دو هفته باید بروی.
کد: ۲۰۲۰۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


از لحظه ای که باروری انجام می گیرد یعنی اسپرم مرد با تخمک زن تماس پیدا می کند و باهم یکی می شوند، موجود تازه ای بوجود می آید .
کد: ۸۷۱۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳