نی نی بان

برچسب ها
برچسب: رنگ ادرار طبیعی
مشاهده ادرار قرمز رنگ و یا زرد مایل به قرمز، ممکن است ناشی از وجود بسیاری از گلبول های قرمز در ادرار باشد.
کد: ۹۰۳۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵