نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مجرای اشک نوزاد
مجرای اشک بسته نوزاد قطعا باعث عفونت چشم نوزاد تازه به دنیا آمده می شود.
کد: ۱۴۱۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵


دختر حدودا سه ماهه ای دارم که جدیدا خیلی چشم هایش را می مالد.
کد: ۹۱۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰