نی نی بان

برچسب ها
برچسب: علل خشکی واژن
خشکی واژن مشکل بسیار شایعی برای بسیاری از زنانی است که در دوران یائسگی به سر می‌برند.
کد: ۲۰۴۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۸


به طور طبیعی، دیواره واژن توسط لایه‌ای از مایع شفاف روان می‌شود. هورمون استروژن، مایع را حفظ کرده و پوشش واژن را سالم، غلیظ و الاستیک نگه می‌دارد.
کد: ۲۰۳۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰


کاهش میزان هورمون استروژن در بدن، علت اصلی خشکی واژن است.
کد: ۱۲۱۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱


خشکی واژن، مشکلی شایع در طی و بعد از دوران یائسگی در زنان است، هر چند که کاهش رطوبت واژن در هر سنی می تواند رخ دهد.
کد: ۹۶۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹


رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﺳﺎده و اﺑﺘﺪاﯾﯽ در درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﯽ روز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و از ﺗﺸﻨﮕﯽ زﯾﺎد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
کد: ۹۱۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱


درد هنگام نزدیکی از اولین علایم این ناراحتی است که بعد از یائسگی سوزش واژن یا بی اختیاری ادرار هم به آن افزوده می شود.
کد: ۹۱۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸