نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تنبلی تخمدان دارم
باردار شدن با تنبلی تخمدان ممکن است مشکل باشد اما غیر ممکن نیست.
کد: ۲۱۱۰۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸


تنبلی تخمدان دارم و سابقه سقط دارم.
کد: ۹۱۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳