نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تماشا تلویزیون در نوزاد
دخترم به تماشا تلویزیون علاقه نشان می دهد. آیا تلویزیون نگاه کردن برای نوزادان مجاز است؟
کد: ۹۳۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰