نی نی بان

برچسب ها
برچسب: لانه گزینی در بارداری
پس از لقاح و عبور از لوله فالوپ، بلاستوسیت به طور طبیعی در پوشش اندومتری رحم (داخلی ترین لایه ی رحم) لانه گزینی می کند.
کد: ۲۰۱۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


شما دارید برای یک کودک تلاش می کنید. شما تصمیم گیری را انجام داده اید و حالا منتظرش هستید و با دقت مواظب نشانه های اولیه بارداری هستید.
کد: ۱۹۹۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


خیلی از زنان می خواهند بدانند که آیا خونریزی آنها از نوع خونریزی لانه گزینی می باشد یا نه؟
کد: ۱۴۵۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۳


باروری و باردار شدن در بعضی از خانمها با تاخیر صورت می گیرد. زوجهایی هستند که ماهها برای بارداری تلاش می کنند.
کد: ۹۵۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶