نی نی بان

برچسب ها
برچسب: محاسبه سن جنین
منظور از زمان تشکیل قلب جنین سن بارداری است؟
کد: ۲۱۱۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


آزمایش بتا من مثبت شد و میخواهم سن جنین را حساب کنم.
کد: ۲۰۸۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


دکتر به من گفت 8 هفته باردار هستم ولی سونو گفت 6 هفته است.
کد: ۲۰۲۸۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۳


من 15 تیرماه اولین روز از آخرین دوره قاعدگیم بود. هفته چندم بارداری هستم؟
کد: ۱۱۸۷۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


سونوگرافی کردم و جنین 6 هفته و 3 روزه است. با حساب من یعنی جنین در تاریخ 26 بهمن شکل گرفته در صورتی که من در آن تاریخ پریود بودم و نزدیکی هم نداشتم؟
کد: ۹۶۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰