نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بازی نمایشی
کودکان 6 ساله معلومات خود را که از تجارب شخصی و یا از داستان های نقل شده کسب کرده اند، به صورت ماهرانه ای در بازی ها به کار می گیرند.
کد: ۱۷۴۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


بازی کودک را قادر می سازد تا آرزوهای خود را جامه عمل بپوشاند و همچنین به او فرصت می دهد تا خود را از دام بدخلقی برهاند.
کد: ۱۰۰۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


امروزه نقش مهم نمایش و بازی های نمایشی در تعلیم و تربیت کودک بر همگان آشکار شده، به همین دلیل است که این مبحث مورد توجه بسیاری از روان شناسان کودک است.
کد: ۵۱۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷