نی نی بان

برچسب ها
برچسب: الگوی غذایی کودک
توصیه می شود صبحانه کودک به فاصله سی دقیقه پس از برخاستن وی از خواب صرف شود.
کد: ۲۱۴۶۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


شکل گیری ذائقه در همه افراد از کودکی شروع می شود و پدر و مادر نقش مهمی در این زمینه دارند.
کد: ۲۱۳۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


مطابق دستورالعمل های صادره تمام لقمه‌های خانگی که توسط والدین تهیه می شود در ردیف اغذیه سالم قرار دارد.
کد: ۲۰۹۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


تشویق کردن کودکان به رعایت الگوهای غذایی سالم می‌تواند به یک جنگ تمام‌عیار برای بسیاری از پدرها و مادرها تبدیل شود.
کد: ۱۴۲۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹


از یکسالگی به بعد روند رشد کودک نسبت به سال اول کندتر می‌شود و نیاز کودکان به مواد غذایی کاهش می‌یابد.
کد: ۱۱۶۹۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۶


یک سال اول زندگی وزن انسان سه برابر می‌شود و رشد قدی نیز در مقایسه با زمان تولد 50 درصد افزایش می‌یابد.
کد: ۱۱۳۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


کودک شما ممکن است به علت بیماری خاص یا عادت‌های غذایی غلط دچار اضافه وزن شده باشد که نیاز به بررسی دارد.
کد: ۱۰۰۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱