نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ترویج زایمان طبیعی
چند روز پس از زایمان، ممکن است دچار ریزش مو شوید و حجم زیادی از موهای خود را از دست بدهید.
کد: ۲۱۵۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


مهم ترین دستاورد حضور ماماها در حوزه بهداشت و درمان، ترویج زایمان طبیعی در کشور است.
کد: ۲۱۵۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


با آغاز طرح تحول نظام سلامت و با کارهای انجام شده؛ نسبت عمل های سزارین به طبیعی ۳۹.۶ دهم درصد بوده است.
کد: ۲۰۴۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵


ترویج زایمان طبیعی بدون درد می تواند منجر به افزایش زایمان طبیعی و کاستن از درخواست سزارین توسط مادران باردار گردد.
کد: ۱۹۹۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


توانمند سازی و ترویج زایمان طبیعی و روش های کاهش درد زایمان از محورهای اصلی برگزاری بخش مامایی است.
کد: ۱۲۵۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۳


حمایت از زوج‌ های نابارور تنها به حفاظت مالی محدود نمی شود.
کد: ۱۰۱۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶