نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شرایط انجام پاپ اسمیر
پاپ اسمیر که به آن تست پاپ نیز گفته می شود، روش غربالگری سرطان سرویکس یا دهانه رحم است.
کد: ۲۱۴۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶