نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سزارین ضروری
اگر باسن و یا پا‌های جنین قبل از سر جنین وارد لگن شوند، به این حالت نمایش بریچ گفته می‌شود.
کد: ۱۳۰۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


خواست خود مادر چه می شود؟ چرا زایمان طبیعی نه؟
کد: ۱۰۲۵۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳