نی نی بان

برچسب ها
برچسب: گاز گرفتن نوزاد
پسرم موقع شیر خوردن خیلی گاز می گیرد به طوری که نوک پستانم عفونت کرده و سفید شده.
کد: ۲۲۲۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


گاز گرفتن نوزاد هنگام شیردهی امری عادی است و بسیاری از کودکان این کار را به دلایل مختلفی انجام می دهند.
کد: ۲۲۱۵۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


گریه زبان نوزادان است. تا زمانی ‌که کودک نمی‌تواند حرف بزند، مسلماً برای بیان خواسته‌هایش از گریه و جیغ استفاده می‌کند.
کد: ۲۱۳۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


گاز گرفتن پستان در زمان شیردهی، یکی از نگرانی های مادران شیرده از زمانی که کودک بزرگتر می شود است.
کد: ۲۱۲۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


اکثر کودکان زیر سه سال حداقل یکبار شخص دیگری را گاز می‌گیرند. در عین حال اکثر آنها نیز این کار را خود به خود ترک می‌کنند.
کد: ۱۶۲۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵


گاز می‌گیرد، چنگ می‌زند و با ناخن سینه را خراش می‌دهد.
کد: ۱۲۹۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱


گاز می‌گیرد، چنگ می‌زند و با ناخن سینه را خراش می‌دهد.
کد: ۱۰۴۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶