نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آسان شدن زایمان
وقتی زمان زایمان می رسد، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.
کد: ۲۱۴۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴


بدن بانوان طوری آفریده شده است که که تمامی قسمت های دستگاه تناسلی برای زایمان طبیعی طراحی شده اند.
کد: ۲۰۸۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


زایمان در آب روشی تقریبا نوین برای وضع حمل طبیعی مادران باردار است که...
کد: ۱۰۴۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸