نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تمرینات یوگا در بارداری
در هنگام مواجه با استرس چندین نفس عمیق و آرام بکشید تا اکسیژن بیشتری به عضلات برسد و فشار کاهش یابد.
کد: ۱۰۵۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲