نی نی بان

برچسب ها
برچسب: خط شکم
لینا نیگرا که گاه خط بارداری نیز نامیده می شود. حدود ۸۰ درصد از زنان باردار، معمولاً بعد از سه ماهه اول، خط بارداری را در دوران بارداری مشاهده می کنند.
کد: ۲۱۲۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


چرا خط شکم بارداری در زنان مختلف است؟
کد: ۱۰۸۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷


برای جلوگیری از به وجود آمدن خطوط شکم در بارداری چه باید کرد؟
کد: ۱۰۷۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷