نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نوار مغزی نوزاد
نوزادم 4 ماهه است و دور سرش زیاد رشد کرده است.
کد: ۲۱۷۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


آیا نوار مغزی تشنج نوزاد را تشخیص میدهد؟
کد: ۲۱۶۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


زایمان طبیعی سختی داشتم،‌ نوزادم نرمال است؟
کد: ۱۰۶۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶