نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کاهش فرزندآوری
آمار‌های ثبت احوال از کم‌شدن تعداد باروری به ازای هر زن سخن می‌گوید. تعریف نشدن حقوق یک مادر در جامعه از عواملی است که به کم‌شدن تعداد باروری دامن زده است.
کد: ۲۰۹۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


شـیوه زنـدگی آپارتـمان نشینی، که اکنون در کشور با آن مواجه هستیم‌، با‌ سیاست‌ کاهش جمعیت تطبیق دارد.
کد: ۱۶۵۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


یک کج‌فهمی در جامعه‌ی ما به وجود آمده، این است که والدین ما برای فرزندانشان زندگی می‌کنند و نه برای خودشان!
کد: ۱۶۴۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


میزان ازدواج و طلاق در ایران در یک دهه اخیر به نسبت گذشته با تغییرات فراوانی رو‌به‌رو بوده است.
کد: ۱۰۷۴۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸