نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تغییر رنگ پوست نوزاد
دخترم وقتی به دنیا اومد پوستش خیلی سفید بود. بعد از یک ماه پوستش سبزه شد. تغیید می کنه؟
کد: ۱۰۹۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


نوزادم پوست بدنش سفید بود. از ماه دوم براش روغن بدن بچه استفاده کردم. پوستش تیره شد. ایا خوب می شه؟
کد: ۱۰۷۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵