نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تغییر موقعیت جنین
زمانی که بدن برای زایمان آماده می شود، جنین به سمت لگن پائین می آید. جنین برای به دنیا آمدن، باید در بهترین حالت ممکن به سمت مجرای زایمان قرار بگیرد.
کد: ۲۱۶۶۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


مادر هایی که چشم های جنین شان به سمت شکم قرار گرفته و کمر جنین به سمت کمر مادر است ، کمتر باردار به نظر می رسند.
کد: ۱۰۸۲۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶