نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دمر خوابیدن در نوزادان
مدتی طولانی است که برخی از والدین هنوز هم تمایل به خواباندن نوزاد به شکم را دارند.
کد: ۱۵۶۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


نوزادم چرا وقتی دمر می خوابد گریه می کند؟
کد: ۱۰۸۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵