نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اثر دارو در بارداری
کمبود سطح اسیدفولیک در بدن مادر تا حدودی در وقوع نقایص لوله عصبی نقش دارد. بنابراین تمام مادران باردار باید مکمل اسیدفولیک با دوز روزانه 4/0 میلی‌گرم مصرف کنند.
کد: ۱۰۹۷۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸