نی نی بان

برچسب ها
برچسب: گوشت برای نوزاد
اکنون که نوزاد شما شش ماهه شده است، می‌توانید به جز شیر مادر مواد غذایی جامد را نیز در رژیم غذایی او قرار دهید.
کد: ۲۰۶۵۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


از چه زمانی می شود به نوزاد غذای جامد داد؟
کد: ۱۰۹۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


از چه زمانی میتوان به نوزاد گوشت داد؟
کد: ۱۰۹۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱