نی نی بان

برچسب ها
برچسب: گرفتن باد گلوی نوزاد
پسرم خیلی تندتند مدفوع می کنه. بعد از هر بار شیر خوردن. می خواستم بدونم مشکلی نداره؟
کد: ۱۱۰۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸