نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بد اخلاقی بعد از زایمان
دوره پس از زایمان، هنگام رخ دادن دگرگونی های فیزیکی، اجتماعی و هیجانی فراوانی است.
کد: ۱۱۸۲۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۶


تغییر خلقی در طول بارداری بسیار شایع است، و دلیل اصلی آن عدم تعادل هورمونی است.
کد: ۱۱۰۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۷