نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آسیب های کبدی
باید هنگام مصرف استامینوفن مقدار مجاز آن را دقیقاً رعایت کرد و این امر به خصوص در مورد کودکان اهمیت بیشتری دارد.
کد: ۱۰۱۶۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱