نی نی بان

برچسب ها
برچسب: غذا خوردن مادر
در بسیاری از جوامع تغذیه مترادف با مراقبت است. لغت Nurture به زبان انگلیسی به معنی پرورش، تربیت، تغذیه، غذا، پروردن و بزرگ کردن است.
کد: ۵۱۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶