نی نی بان

برچسب ها
برچسب: باد گلوی نوزاد
بعد از غذا باد گلوی نوزاد باید گرفته شود حتی اگر کودکتان خوابش ببرد.
کد: ۱۳۲۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


پسرم خیلی تندتند مدفوع می کنه. بعد از هر بار شیر خوردن. می خواستم بدونم مشکلی نداره؟
کد: ۱۱۰۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸