نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آرام شدن جنین
با شروع دوران بارداری پیوند محکمی بین مادر و جنین داخل رحم ایجاد می شود.
کد: ۲۰۲۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


صحبت کردن مادر با جنین به آرام شدن جنین کمک می کند.
کد: ۱۱۲۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴