نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آسیب دیدن آلت
کوچکترین آسیب به آلت تناسلی سبب پاره شدن بافت های فیبری پوشش آلت تناسلی شده و بعدها سبب یک بیماری خطرناک بنام بیماری پیرونی می شود.
کد: ۱۰۱۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲