نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نگهداری از شیر مادر
بسیاری از مادران شاغل با اینکه دوست دارند خود به نوزادشان به صورت مستقیم شیر بدهند اما امکان این کار را ندارند.
کد: ۲۱۹۱۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳


شیر مادر یک منبع تغذیه ای مورد نیاز نوزاد با خواص تقویت ایمنی و محافظت نوزاد در برابر بیماری است.
کد: ۲۰۵۲۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


باور این که شیر مادر در فضای باز و خارج از یخچال نگهداری شود و تازه و ایمن بماند سخت است.
کد: ۱۴۴۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۱


گاهی مادر برای چند ساعتی از طفل خود دور می ماند. در این شرایط وی می تواند شیر خود را بدوشد و آن را درون شیشه شیر نوزاد یا درون کیسه ای تمیز قرار دهد و در آن را ببندد .
کد: ۱۱۲۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰


آیا باید شیر مادر را بجوشانیم؟
کد: ۱۱۲۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸