نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کمک به رشد کودک
سطح فعالیت و انرژی کودکان به سرعت در حال تغییر است و بازی با یک کودک ۱۹ ماهه می‌تواند هم جذاب و هم خسته‌ کننده باشد.
کد: ۲۱۳۸۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


آهنگ الفبا وکتاب‌های الفبا بخوانید. اعداد و شمردن را تمرین کنید. کتاب‌های شمارش را بخوانید. تعداد بیسکویتهای درون کاسه را بشمارید. تعداد موزهای یک خوشه را بشمارید.
کد: ۱۱۶۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳